Förbered din egen begravning

Förbered din egen begravning

Det finns många sätt att förbereda sig för sin egen bortgång och begravning. Det underlättar för de efterlevande, både när det kommer till planering av ceremoni och när det handlar om saker som försäkringar och testamente.

Att planera sin egen begravning kan kännas både olustigt och lite skrämmande. Det här blir allt vanligare i Sverige och många gör det för att underlätta för anhöriga.

Precis som när du planerar en begravning för någon annan finns det en hel del att tänka på. Som vilken typ av begravning du vill ha, var du vill bli begraven och kanske hur du vill att ceremonin ska se ut. Du kan välja att förbereda bara några saker eller bara det du tycker är viktigast.

Livsarkivet samlar din information

Det allra enklaste sättet att förbereda för sin egen begravning är att fylla i Livsarkivet. Här kan du i lugn och ro skriva in dina önskemål om såväl vem som ska hålla i din begravning, som hur du vill att din kvarlåtenskap ska ärvas. Självklart kan du också kontakta oss för tips och råd.

brygga i solnedgång
Kontakta oss